Tredje dagen i Almedalen för Expertgruppen genomsyrades av lärande

Expertgruppen deltog igår i samtalet om digital kompetens och livslångt lärande. Tillsammans med Darja Isaksson, tillträdande gd på Vinnova, Peter Eriksson, digitaliseringminister, Martin Linder, förbundsdirektör Unionen, och professor Jan Gulliksen pratade vi om behovet av att tänka nytt kring kompetensutveckling och livslångt lärande.

På bilden Martin Linder – förbundsdirektör Unionen, Darja Isaksson – tillträdande gd på Vinnova, Peter Eriksson, Digitaliseringsminister och professor Jan Gulliksen.

-Kompetens, dess utveckling och kunskapsutbyte är centrala frågor som vi på Expertgruppen har diskuterat med myndigheterna som vi samarbetar med. Digitaliseringen förändrar traditionell utbildning, behovet av nya kunskaper och förmågor och inte minst rekrytering, säger Helena Åman, rådgivare på Expertgruppen.

Är du nyfiken på seminariets innehåll? Ta gärna del av inspelningen här 

Vi har under dagen även tagit del av många intressanta och inspirerande seminarier som hade kompetensutvecklingen i fokus. Bland annat det som Meritmind anordnade om ”Digitalseringsstress – nya krav på ledarskap när verkligheten ändras i realtid”. En bredare och kontinuerlig digital kompetensutveckling är en förutsättning för att lyckas. Att lägga tid på kompetensutveckling är en viktig faktor och en god försäkring mot stress.

Vi tog även del av ”Samtal om Digital Darwinism” där Stefan Melander berättade om hur ledarskapet förändras med digital transformation.

Vi inspirerades av Almedalens populära seminarium ”Framtidens talanger – hur mycket utanför boxen är alldeles lagom?” där framstående ledare argumenterade för sina bästa metoder när det gäller kompetensförsörjning och kontinuerligt lärande.

Vidare lyssnade vi även på hur ”traditionella organisationer kan lära av startup”. Inspirerande paneldiskussion där kundinsikter utgör en ledstång framåt. Vad kan vi lära oss av startup?

-Att läsa och lära vad andra gör, att det krävs ett ledarskap som uppmuntrar att experimentera och att vara innovativ samt att arbeta med tvärfunktionella team, tror jag är viktiga framgångsfaktorer, konstaterar Helena.

På bilden Anna Ericsson – utvecklingschef Lantmäteriet, Katarina von Goes – kanslichef Expertgruppen, Peder Sjölander – digitaliseringschef Migrationsverket, Ewa Carlsson – kanslichef eSam, Bengt Kjellson – ordförande organisationskommitté för myndigheten för digital förvaltning.

Tredje dagen i Almedalen bjöd även på spontana dialoger med myndigheter och samarbetspartners.