Titta på expertgruppens bidrag på eFörvaltningsdagarna

Klicka här och titta på panel ”I spåren av IT skandalen – Hur undviker vi liknande katastrofer i framtiden?”

Panelen öppnade eFörvaltningsdagarna 2017. Deltagare: Daniel Akenine, Nationell Teknik och Säkerhetschef, Microsoft Sverige, Ordförande, IASA, Richard Oehme, Verksamhetschef, Cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet, MSB, Jörgen Sandström, Digitaliseringsdirektör, Västerås stad, Linda Escar, Biträdande Enhetschef för Säkerhetsskyddsenheten, SÄPO, Kristina Alsér, Ordförande Expertgrupp för digitala investeringar.