Stort intresse för regeringens satsningar på att öka digitaliseringen av det offentliga Sverige

Igår var Expertgruppen för digitala investeringar och organisationskommittén inbjudna till Digitala Strategidagarna för att berätta om våra respektive uppdrag. Lokalen var fullsatt och det bjöds på många intressanta föredrag.

-Det var en bra dag som gav oss möjlighet att lyfta vårt arbete och de iakttagelser som vi har gjort i samband med våra analyser av de myndigheter som ingår i vårt uppdrag. Många av deltagarna som jag pratade med var nyfikna över vårt arbetssätt och det sätt som vi valt att kommunicera vårt arbete på. Det var också glädjande att de hade bjudit in Expertgruppens ledamot Magnus Mähring från Handelshögskolan som höll ett föredrag om vikten av styrning i digitala investeringar. Ledningens engagemang och styrning är oerhört viktigt om man ska lyckas driva framgångsrika initiativ, konstaterar Katarina von Goes, kanslichef på Expertgruppen för digitala investeringar.

Bengt Kjellson, som är särskild utredare och leder arbetet i organisationskommittén, lyfte under sitt anförande att den nya myndigheten för digital förvaltning ska ligga i Sundsvall och att den kommer att ha ca 70 medarbetare de första åren. Han berättade också vad myndigheten ska bidra till.

-Myndigheten ska bidra till att Sverige blir bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter och vara en aktör för en samverkande och innovativ förvaltning. Myndigheten ska fungera som en katalysator för digitaliseringen av den offentliga förvaltningen, säger Bengt Kjellson.

Prioriterade uppdrag för myndigheten för digital förvaltning kommer att vara:

  • Elektronisk identifiering och underskrift
  • E-faktura och eDelivery
  • Expertgruppens uppdrag stöd digitala investeringar
  • Webbtillgänglighet
  • Datadriven innovation öppna data