Seminarium för myndighetshandläggare

Idag hade vi nöjet att bjuda in myndighetshandläggare på Regeringskansliet till ett seminarium där våra ledamöter lyfte Expertgruppens viktigaste iakttagelser.

-Myndighetshandläggarna är en mycket viktig målgrupp för oss då de utgör länken mellan den enskilda myndigheten och regeringen, berättar Katarina von Goes, kanslichef på Expertgruppen.

Dagens seminarium modererades av Kristina Alsér, Expertgruppens ordförande.

Som myndighetshandläggare har du till uppgift att hantera löpande samordning, följa och analysera myndighetens verksamhetsresultat samt att verka för ett effektivt utnyttjande av myndighetens resurser. I uppgifterna ingår det även att löpande bevaka vilka effekter olika regelförändringar har för myndighetens verksamhet och samtidigt arbeta för att sådana förändringar utformas på ett effektivt sätt. Vidare ansvarar myndighetshandläggaren för utformningen av regleringsbrev och annan styrning riktad till myndigheten.

-Vi ser att det finns ett stort värde av att dela med oss av de erfarenheter och insikter som vi samlat på oss under det gångna året till myndighetshandläggarna. De har många uppgifter på sitt bord där digitalisering och verksamhetsutveckling utgör en del. Det panelen lyfte idag var bland annat vikten av att samarbeta mer för att skapa bättre tjänster för myndigheternas kunder, att utgå från användarnas behov, att medvetet arbeta för att korta ner den genomsnittliga projekttiden som idag är 31 månader och att det finns ett stort behov av att faktiskt börja se digitaliseringen som en integrerad del av verksamheten, avslutar Katarina.