Rekommendationer till Domstolsverket

Expertgruppen för digitala investeringar har avslutat sin analys av Domstolsverkets satsning ”Digitalisering av brottmålshantering (DBM)”. Satsningen avser ett nytt systemstöd för brottmålshantering med det övergripande syftet att skapa en mer effektiv och rättssäker informationshantering i Sveriges domstolar. Förändringen innebär bland annat att domstolarna ska kunna skapa elektroniska original. Projektet kommer att pågå under flera år framöver med en planerad leverans och realisering vid halvårsskiftet 2020.

Expertgruppen för digitala investeringar har träffat representanter från satsningen och myndighetens ledning. Med utgångspunkt i den analys som gjorts har expertgruppen lämnat rekommendationer till Domstolsverket.

-I vår dialog med Domstolsverket har Expertgruppen rekommenderat dem att hitta former för att krympa etapplängderna så att värde till användarna levereras fortare. Långa och omfattande projekt innebär risker eftersom det ökar både komplexiteten och sannolikheten för att förutsättningarna för investeringen hinner att förändras, säger Helena Åman, rådgivare på Expertgruppen.

Expertgruppens uppdrag överförs till den nya myndigheten för digital förvaltning (DIGG), vilket innebär att fr o m den 1 september har DIGG i uppdrag att ge stöd vid större strategiska digitala investeringar.

Ta del av Domstolsverkets rekommendationer här