Polismyndighetens resa till ett bättre arbetssätt

Polismyndigheten är en av de tjugo myndigheter vi kommer att arbeta med och lämna rekommendationer till.
Genom Per-Ola Sjösvärd, som arbetar med utvecklingsstyrning, delar myndigheten med sig av sin resa till ett mer hanterbart arbetssätt, bättre leveranser och förbättrade kompetenser.

Per-Ola Sjösvärd, pratar om sin erfarenhet av att arbeta med ett stort tekniskt program och om hur man har valt att införa ett mer hanterbart arbetssätt.

Per-Ola pratar också om arbetssättet för att kunna leverera rätt i rätt tid…

…och om Polisens vilja att ändra konsultberoende till egna kompetenser.