Nu är vi äntligen igång med Almedalen och vilken bra första dag vi fick till!

Vi inledde dagen med AI-tema genom att delta på ett frukostmöte hos HejDigitalt, där vi fick lära oss mer om AI-kollegor, ansvarsfull AI, behovet av etiska ramverk och competitive AI. Ett område vi med största Efter lunchen medverkade Expertgruppens kanslichef Katarina von Goës i en paneldiskussion om digital säkerhet och öppna data där hon lyfte

Läs mer

Vi vill gärna träffa dig i Almedalen

Nästa vecka inträffar årets största politiska event – Almedalsveckan. För första året deltar Expertgruppen för digitala investeringar. Vi arrangerar Almedalsveckans kanske mest spännande aktivitet: en workshop där vi samlar på oss inspel om hur vi kan accelerera digitaliseringen i det offentliga Sverige. Vi kommer även att sprida kunskap kring våra insikter och erfarenheter genom att

Läs mer

Expertgruppen lämnar rekommendationer till Kronofogdemyndigheten

Första november 2016 trädde en ny lag om skuldsanering ikraft. Skuldsanering innebär att en gäldenär befrias från ansvar för betalning av de skulder som omfattas av skuldsaneringen. Lagen innehåller nya och förändrade bestämmelser kring skuldsaneringen som gör att flera kunder och närstående till kunder har vänt sig till Kronofogdemyndigheten och ansökt om hantering av sina

Läs mer

Expertgruppens arbetssätt och bedömning utgår från framtagna utgångspunkter

Ett av våra huvuduppdrag är att analysera myndigheters digitala investeringar. Analysen syftar till att avgöra om det finns rimliga förutsättningar för investeringen att lyckas. -Vår analys baseras på underlag som vi har fått av den enskilda myndigheten, men framför allt på information vi får genom den dialog vi för med myndigheten. Det är i dialogen

Läs mer

Seminarium för myndighetshandläggare

Idag hade vi nöjet att bjuda in myndighetshandläggare på Regeringskansliet till ett seminarium där våra ledamöter lyfte Expertgruppens viktigaste iakttagelser. -Myndighetshandläggarna är en mycket viktig målgrupp för oss då de utgör länken mellan den enskilda myndigheten och regeringen, berättar Katarina von Goes, kanslichef på Expertgruppen. Som myndighetshandläggare har du till uppgift att hantera löpande samordning,

Läs mer

Workshop: Hur accelererar vi digitaliseringen i det offentliga Sverige?

Den 5 juli kl 13.00 arrangerar Expertgruppen en workshop i Almedalen tillsammans med HejDigitalt. Välkommen med inspel till hur offentliga Sverige kan bli bättre på att leda digital utveckling. Ta del av programmet i Almedalsguiden här ARRANGÖR: HejDigitalt tillsammans med Expertgruppen för digitala investeringar, Evry & Hyper Island. BAKGRUND: Sveriges samhällsutveckling drivs av digitaliseringen. Det ger oss

Läs mer

Välkommen till inspirationsdag den 22 augusti i Stockholm

Vi lever idag i en föränderlig värld, där utvecklingen sker i ett raskt tempo. Den digitala transformationen är något som spänner över alla delar i en myndighet vilket gör att varje ledare kommer i kontakt med frågor och beslut kopplade till just digitalisering. Förväntningarna på framgångsrikt ledarskap ändras när förändringstakten är hög och osäkerheten om

Läs mer

Expertgruppen lämnar rekommendationer till CSN

CSN har bett Expertgruppen att analysera investeringen ”Ny avisering för hemutrustningslån”. Hemutrustningslånet ger en möjlighet för nyanlända att låna till inköp av grundutrustning som behövs i ett hem. -I våra rekommendationer till CSN lyfter vi bland annat behovet av att arbeta mer med kundorienterat- och händelsedriven verksamhetsutveckling inom hemutrustningslånet, berättar Rodabe Alavi rådgivare på Expertgruppen.

Läs mer

Vi springer ett maratonlopp….

Om några månader övergår Expertgruppens arbete till myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och vi springer just nu ett maratonlopp för att hinna med så mycket som möjligt under den korta tid som är kvar. Vi har hela tiden haft höga ambitioner för vad vi vill uppnå och ni som följer oss i sociala medier har kontinuerligt

Läs mer

Att tala är en sak – att göra är en annan

Jag skulle vilja påstå att ”våga” och ”mod” har blivit något av modeord. Viktiga ord som har stor betydelse för hur väl du kan lyckas implementera en digitaliseringsstrategi i din verksamhet. De allra flesta av oss har nog hört en och annan representant i ledande ställning uttrycka meningar som ”vi måste börja våga mer, här

Läs mer