Kloka ord från Lena Nyberg, ledamot i Expertgruppen

Under den här veckan kommer vi att publicera tre korta filmer med Lena Nyberg, ledamot i Expertgruppen för digitala investeringar. Lena är Senior Vice President på Digitalroute, ett företag som tillhandahåller system för datahantering och har erfarenhet av informationssäkerhet både inom statlig och privat sektor.  Hon har tidigare arbetat som Chief Security Officer på Teracom

Läs mer

Tydliga prioriteringar skapar långsiktig effektivitet

Portföljstyrningens syfte och ansvar är att säkerställa att vi gör rätt saker med våra begränsade resurser för att nå vår strategiska inriktning. Portföljen är kopplad till den strategiska planeringen och ska innehålla initiativ för att utveckla och förändra verksamheten utifrån övergripande mål och strategier. Att säkerställa rätt prioritering av utvecklingsinitiativ så att verksamhetens strategiska mål

Läs mer

Samarbete sparar pengar

Genom samarbete mellan myndigheter och andra aktörer finns stora kostnadsbesparingar att göra, tror Ulf Thibblin, teknisk direktör på Luftfartsverket. Det är hans erfarenhet från europeiskt trafikledningssamarbete inom luftfarten. I början av förra decenniet blev flera utmaningar tydliga för flyget i Europa. Man ville sänka kostnaderna, öka kapaciteten och minska miljöpåverkan och för att kunna göra

Läs mer

Kompetensgapet – en stor utmaning för myndigheterna

Merparten av de myndighetsrepresentanter som jag träffar lyfter utmaningarna med att hitta rätt kompetens. Svårast är det att rekrytera medarbetare med IT-kompetens. Detta bekräftas också i Arbetsgivarverkets branschbarometer som släpptes i januari. Denna utveckling är mycket bekymmersam då tillgången till kompetenser inom systemförvaltning och it-systemutveckling är avgörande för myndigheternas utveckling. Denna kompetens är mycket eftertraktad av

Läs mer

Intervju med Rodabe Alavi, ny rådgivare på Expertgruppens kansli

Vilken erfarenhet tar du med dig in i Expertgruppen? Jag kommer att bidra till Expertgruppens arbete med mina kunskaper och erfarenheter inom verksamhetsutveckling med fokus på it ur ett organisations- och ledningsperspektiv. Jag kommer senast från Regeringskansliet, där jag jobbade både på Budgetavdelningen/Finansdepartementet och på Förvaltningsavdelningen och innan dess från Socialstyrelsen. Jag har erfarenhet av

Läs mer

Intervju med Erika Rewelj, kommunikationsstrateg och rådgivare

Vilka erfarenheter tar du med dig in i Expertgruppen? Jag kommer närmast från Skatteverkets kommunikationsavdelning där jag under 2016 och 2017 arbetat intensivt med digitalisering ut ett kommunikativt perspektiv. Jag har under många år arbetat med projektledning, förändringskommunikation och har stor erfarenhet av att arbeta kundorienterat. Med över 15 års erfarenhet av kommunikationsarbete och med

Läs mer

Behovet av en ökad digitaliseringstakt inom offentlig sektor ställer nya krav på styrning och förvaltning. Tidigare modeller för att finansiera it-relaterade investeringar har beskyllts för att bidra till trögrörlighet och en oförmåga till situationsanpassning, samtidigt som de har skapat kontroll och styrbarhet. Vilka möjligheter och utmaningar för existerande finansieringsregler med sig för en förvaltning under

Läs mer

Dag 4 – Inspirationsvecka – Att arbeta med långa projekt

Alla är överens att långa projekt inte bör drivas. Dessutom är det osannolikt att långa projekt kommer att försvinna. Det behövs därför ett nytt sätt att arbeta med långa projekt. Professorn Magnus Mähring avslutar inspirationsveckan med tips om hur vi kan arbeta med långa projekt om vi inte kan undvika dem.

Läs mer

Dag 3 – Inspirationsvecka – Ledarskap i digitala satsningar

Hur kan ledningen bäst tillämpa sin roll i digitala satsningar? En fungerande dialog, en gemensam målbild och strategisk kommunikation är centrala delar enligt professorn Magnus Mähring. Titta på filmen och ta del av Magnus råd.

Läs mer

Dag 2 – Inspirationsvecka – Behövs verkligen stora styrmodeller som täcker in alla perspektiv?

  För att täcka in alla perspektiv inom styrningen av digitala satsningar tenderar vi att skapa stora och komplexa styrmodeller. Men forskning visar att nyckeln står i enkelhet. Lyssna professorn Magnus Mähring som förklarar varför det är önskvärt att använda övergripande enkla styrmodeller och parallellt behålla mer detaljerade modeller som kan funka i olika delar

Läs mer