Förändringsledare med fokus på digitala investeringar

Stimuleras du av att utveckla människor och organisationer? Vill du bidra till kunskapsbyggande, erfarenhetsutbyte och lärande inom digitalisering? Den nya myndigheten för digital förvaltning söker två stycken förändringsledare med fokus på digitala investeringar. Från och med 1 september 2018 får Sverige en Myndighet för digital förvaltning. Myndigheten ska vara en katalysator för digitaliseringen av den offentliga sektorn.

Läs mer

Använd HR som en kraft för att påskynda digitaliseringen

Digitalisering handlar mer om att förändra mänskliga beteenden än om teknik. För att utmana tankesätt behöver man arbeta med människor och det är här HR-avdelningen kommer in som en viktig aktör. De behöver vara ett stöd när medarbetarna ska ställa om till ett mer digitalt fokus samt hjälpa ledningen och cheferna att förstå hur digitaliseringen

Läs mer

Expertgruppens ordförande Kristina Alsér kommer till Almedalen!

Nu är det bara två månader kvar till Almedalen som i år firar 50 år. Under denna fantastiska vecka samlas Sveriges beslutsfattare, företagare, organisationer och privatpersoner för att ta del av intressanta föreläsningar och diskussionsseminarier. Förra året var digitalisering ett genomgående tema. Det finns anledning att tro att det kan bli ett ämne som får

Läs mer

Vad tar du med dig från inspirationsdagen?

Energi, inspiration, bredd och mångfald är ord som Expertgruppens inspirationsdag väckte. I samband med inspirationsdagen ställde vi några frågor till deltagarna för att höra vad de tyckte om dagen. Titta på filmen och lyssna på vad deltagarna tog med sig från Expertgruppens inspirationsdag!

Läs mer

Stort intresse för regeringens satsningar på att öka digitaliseringen av det offentliga Sverige

Igår var Expertgruppen för digitala investeringar och organisationskommittén inbjudna till Digitala Strategidagarna för att berätta om våra respektive uppdrag. Lokalen var fullsatt och det bjöds på många intressanta föredrag. -Det var en bra dag som gav oss möjlighet att lyfta vårt arbete och de iakttagelser som vi har gjort i samband med våra analyser av

Läs mer

Medskick från deltagarna på inspirationsdagen

I samband med vår inspirationsdag bad vi några av deltagarna att berätta vad de tyckte om dagen och hur vi tillsammans kan tänka nytt och accelerera digitaliseringen av det offentliga Sverige. Deltagarna lyfte behovet av att samarbeta mer, att öka förståelsen för förändringsarbetet och engagemanget inom organisationerna. De visade sig även vara mycket positivt inställda

Läs mer

Agila arbetssätt som en del av vägen till framgång i digitala investeringar

När man pratar om ett agilt arbetssätt syftar det ofta på att man använder metoder som främjar lättrörlighet, smidighet och flexibilitet som ger större möjligheter till att omprioritera och förändra tjänsten eller produkten under tidens gång. Det skapar goda förutsättningar för att ständigt förbättra och utveckla önskemål och behov från kunder, kravställare och omvärlden. -Hur

Läs mer

Missade du Expertgruppen för digitala investeringars inspirationsdag?

Det gör inget! Nu har du chansen att se det igen här och på vår Youtube-kanal. Den 17 april bjöd vi in till en inspirationsdag kring hur vi kan tänka nytt och accelerera digitaliseringen av det offentliga Sverige. Under dagen fick deltagarna ta del av många intressanta föredrag från både myndighetsvärlden och den privata sektorn.

Läs mer

Expertgruppens rekommendationer till Skatteverket

Expertgruppen för digitala investeringar har avslutat sin analys av Skatteverkets satsning ”Dina uppgifter – till nytta för dig och samhället”. Investeringen är en av Skatteverkets prioriterade insatser och handlar om att utveckla och modernisera folkbokföringen. ”Det har varit en förmån att arbeta med Skatteverket och ta del av deras visioner kring framtidens folkbokföring. I arbetet

Läs mer

Expertgruppen för digitala investeringar släpper sina senaste iakttagelser

I Expertgruppens uppdrag ingår det att sammanställa de lärdomar som kan dras utifrån genomförda analyser och bidra till spridningen av kunskaper och erfarenheter, och som ett led i detta lanserar vi idag vår senaste rapport kring våra iakttagelser. – Under de senaste månaderna har vi arbetat med tio myndigheter och lämnat rekommendationer till Tullverket, Statistiska

Läs mer