Om modet att lägga ner ett it-projekt

Ta del av filmen med Sofia Wallström, gd för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, och vice ordförande i Expertgruppen. I denna pratar hon om svårigheten med att driva it-projekt och om modet kring att fatta beslut om att lägga ner redan initierade projekt. Sofia framhåller risken med att it-argument görs till sanningar och får styra väldigt mycket. Vidare lyfter hon utmaningarna med att våga ifrågasätta om projektet leder till förväntade effekter.