Olika nivåer av informationssäkerhet

Informationssäkerhet är ett brett område som omfattar mycket och påverkar arbetet med digitala projekt. Lyssna på Lena och få tips om hur vi kan ta hänsyn till informationssäkerhet innan vi startar ett nytt projekt.