Nu är vi äntligen igång med Almedalen och vilken bra första dag vi fick till!

Vi inledde dagen med AI-tema genom att delta på ett frukostmöte hos HejDigitalt, där vi fick lära oss mer om AI-kollegor, ansvarsfull AI, behovet av etiska ramverk och competitive AI. Ett område vi med största

Efter lunchen medverkade Expertgruppens kanslichef Katarina von Goës i en paneldiskussion om digital säkerhet och öppna data där hon lyfte att tillgängliggörandet och användningen av data är en förutsättning för att kunna skapa moderna offentliga tjänster.

Dagen avslutades med ett välbesökt seminarium hos Telia, på temat ”Hur kan nya samarbeten kring innovation och digitalisering lösa Sveriges största samhällsutmaningar” där Katarina von Goës medverkade. Vid seminariet medverkande även Telias koncernchef Johan Denneling, Staffan Isling, regiondirektör, Region Uppsala, Daniel Forslund, Innovationslandstingsråd (L), Stockholm läns landsting och Joacim Damgard, VD, Microsoft Sverige samt Upphandlingsmyndighetens generaldirektör Inger Ek. Åsa Jamal, kommunikationschef, Telia Sverige, modererade. Många viktiga frågeställningar belystes under seminariet och de medverkande var överens om att det behövs betydligt mer samverkan mellan det privata och det offentliga för att vi ska klara av de samhällsutmaningar som vi står inför med åldrande befolkning och kompetensbrist.