Nordiskt erfarenhetsutbyte om digitalisering

Den 25 oktober deltog Katarina von Goës och Anders Nyström från expertgruppens kansli tillsammans med Anders Lagerqvist från Finansdepartementet i ett nordiskt erfarenhetsutbyte som ordnades av Digitaliseringsrådet i Oslo. Vid mötet deltog deltagare från Norge, Danmark och Finland.

Digitaliseringsrådet är motsvarigheten till Expertgruppen i Norge och arbetar med stöd av ett sekretariat på Difi. Digitaliseringsrådets arbetssätt har varit förebild för utformningen av expertgruppen.

Dagen startade med ett frukostseminarium där Digitaliseringsrådet presenterade sin erfarenhetsrapport där slutsatserna från 26 analyser av digitaliseringsprojekt redovisades.

Som ett sätt att beskriva slutsatserna i sitt arbete använde Digitaliseringsrådet begreppet ”den gordiska knuten” ur en anekdot om Alexander den stores liv. Den gordiska knuten var en komplicerad surrning som satt på en oxkärra i Zeustemplet i Gordion och var så komplicerad att ingen förmådde lösa upp den. Den som löste knuten skulle enligt en spådom bli Asiens härskare. Alexander den store lockades att försöka lösa knuten men misslyckades. Han blev då arg, drog sitt svärd och högg sönder knuten och insåg i samma ögonblick att problemet var löst.

De tre gordiska knutarna enligt det norska Digitaliseringsrådet är:

• att få till ett horisontellt samarbete
• att realisera och dokumentera nyttan
• att skapa förnyelse

På eftermiddagen presenterade varje land sina pågående arbeten inom digitalisering och arbete i sina expertgrupper.

Likheterna mellan länderna är större än skillnaderna och när det gäller digitala investeringar brottas vi med liknande problematik med långa projekt och bristande användarfokus.

Den här typen av möten är ett värdefullt sätt att utbyta erfarenhet och inspireras i det fortsatta arbetet, och, varför inte, tillsammans försöka lösa de gordiska knutarna!

Erfaringsrapport

Digitaliseringsrådet