Medskick från deltagarna på inspirationsdagen

I samband med vår inspirationsdag bad vi några av deltagarna att berätta vad de tyckte om dagen och hur vi tillsammans kan tänka nytt och accelerera digitaliseringen av det offentliga Sverige.

Deltagarna lyfte behovet av att samarbeta mer, att öka förståelsen för förändringsarbetet och engagemanget inom organisationerna. De visade sig även vara mycket positivt inställda till initiativ som främjar lärande och erfarenhetsutbyte. Vidare berättade de om sina förväntningar på den kommande myndigheten för digital förvaltning.

Titta på filmen!