Konkreta råd om förbättrad styrning till regeringen på Öppna rådet

I samband med DigiGov, som arrangeras av SKL och Regeringen, anordnade Expertgruppen för digitala investeringar idag ett seminarium med temat ”Förbättrad styrning av det offentliga Sveriges digitalisering”.

Deltagarna som var med på seminariet hade lyssnat under förmiddagen på olika talare som uttryckte hur det är viktigt att kunna öka takten i digitaliseringen för att både bemöta nationella behov och internationella krävande förändringar.

Det finns stora nyttor för Sverige att hämta genom att öka digitalisering och automatisering i det offentliga. Med det här budskapet i bakgrunden jobbade drygt 90 deltagarna med att ta fram konkreta råd till regeringen för att accelerera digitaliseringen av offentlig sektor för större och snabbare resultat.

 

För att ta fram idéerna användes en innovationsprocess med prototyping. Varje person tog fram 5 idéer på 5 minuter, sedan presenterade de idéerna för sitt bord. Efter det valde varje bord ut tre idéer som presenterades för grannbordet. Varje bord skapade sedan ett manus för en trettiosekunders video och spelade in sin video med prototyp av sina lösningar. Hela övningen tog 1,5 timme att genomföra.

 

Deltagarna genomförde övningen med stort engagemang och värdefulla diskussioner fördes. Flera deltagare uttryckte uppskattning för möjligheten att lämna råd till regeringen. Petra och Åsa från Arbetsgivarverket var nöjda med seminariet: ”Jag gillade metoden och utlägget på seminariet” utryckte Petra och Åsa sade ”Det var intressant att träffa och prata med personer som arbetar på kommuner, vilket vi sällan gör och det var bra att arbeta med högt tempo!”

Samtliga råd lämnas till rådet för digitalisering av det offentliga Sverige tillsammans med filmerna från andra seminarier som ägde rum under eftermiddagen. Dessa kommer senare att publiceras på digitaltförst.se