Kompetensgapet – en stor utmaning för myndigheterna

Merparten av de myndighetsrepresentanter som jag träffar lyfter utmaningarna med att hitta rätt kompetens. Svårast är det att rekrytera medarbetare med IT-kompetens. Detta bekräftas också i Arbetsgivarverkets branschbarometer som släpptes i januari. Denna utveckling är mycket bekymmersam då tillgången till kompetenser inom systemförvaltning och it-systemutveckling är avgörande för myndigheternas utveckling.

Denna kompetens är mycket eftertraktad av både den privata och offentliga sektorn och frågan är hur vi i myndighetsvärlden ska kunna attrahera nya medarbetare när vi inte kan lönekonkurrera med företag på den privata marknaden. Här behöver vi jobba på bred front, dels måste vi titta på hur vi kan upplevas som attraktiva bland arbetssökande, dels måste vi arbeta mer effektivt med de resurser vi har. Här kan det handla om att samarbeta i högre grad mellan myndigheter i specifika utvecklingsprojekt. Måste varje myndighet hitta sina egna lösningar eller kan man gå samman och ta fram bra tjänster tillsammans för att hushålla om knappa resurser? Tänk vad spännande det skulle vara om ett antal myndigheter skulle gå samman för att testa AI för sin kundtjänst. Ska små myndigheter kunna hänga med i den digitala transformationen behöver vi med största sannolikhet etablera samarbeten i syfte att ta fram morgondagens tjänster.

Vi behöver också se över våra rekryteringsprocesser. Kan dessa snabbas på för att inte riskera att tappa intresserade personer på vägen? Vi måste också se hur vi ersätter medarbetare som slutar. Jag tror att det finns en tendens att man ersätter en person med en annan som har samma typ av kompetens. Frågan är här om man ska ta sig tid för att se om det finns andra kompetenser och förmågor som behövs i framtiden och inte bara ersätta rakt av. Ute på myndigheterna lyfts även bristen på medarbetare med olika kombinationer av kompetenser inom juridik, it och säkerhet, vilket är otroligt viktigt när vi talar om digital utveckling. Vi behöver exempelvis jurister som också besitter goda kunskaper inom IT-området. Självklart bör vi också jobba med den interna kompetensutvecklingen. Det är ett delat ansvar mellan arbetsgivaren och medarbetaren. Arbetsgivaren måste vara säker på att hen har en kompetent arbetsstyrka som snabbt kan ställa om i en föränderlig värld och medarbetaren i sin tur måste se till att följa med i utvecklingen för att kunna vara anställningsbar.

//Katarina von Goës, Kanslichef