Viktig fakta om strategiska projekt

 

För närvarande pågår 157 strategiska projekt hos drygt 60 myndigheter med en sammanlagd projektbudget på 10,7 miljarder. Projekten är väldigt långa, 31 månader i genomsnitt. Hälften av alla projekt har reviderat sin sluttid.
Detta framkommer i underlag som har samlats in av Ekonomistyrningsverket.

Läs mer här.