Intervju med Rodabe Alavi, ny rådgivare på Expertgruppens kansli

Vilken erfarenhet tar du med dig in i Expertgruppen?

Jag kommer att bidra till Expertgruppens arbete med mina kunskaper och erfarenheter inom verksamhetsutveckling med fokus på it ur ett organisations- och ledningsperspektiv.

Jag kommer senast från Regeringskansliet, där jag jobbade både på Budgetavdelningen/Finansdepartementet och på Förvaltningsavdelningen och innan dess från Socialstyrelsen. Jag har erfarenhet av att ta fram komplexa it-system där flera myndigheter har varit inblandade och där kvalitén för digitaliseringen har varit avgörande för medborgarnas förtroende.

Att arbeta med helheten är en framgångsfaktor i arbetet med digitala investeringar. Det är viktigt att kunna samordna och styra verksamhetens drivkrafter, processer och information mot organisationens övergripande mål och vision. Istället för att se investeringen enbart som it-utveckling ska det ses som verksamhetsutveckling där it är en viktig möjliggörare.

Hur ser du på expertgruppens uppdrag?

Jag tycker att uppdraget är en viktig satsning från regeringens sida. Det är ett unikt tillfälle då myndigheterna ges möjlighet att få en second opinion för sina större strategiska verksamhetsinvesteringar med inslag av it. Avsikten är att hjälpa myndigheter som vänder sig till oss att se på initiativet ur ett annat perspektiv och få stöd i sina analyser via den expertis och kompetens som finns inom Expertgruppen, både från näringslivet och den offentliga sektorn.

Ett annat syfte med uppdraget är att sprida information om framgångsrika digitala investeringar och inspirera myndigheterna genom att belysa olika initiativ och ge exempel på åtgärder som kan återanvändas. På samma sätt får myndigheterna möjlighet till lärande då de delar med sig av sina utmaningar, i syfte att minska risken för upprepningen av samma typer av problem.

Jag ser också Expertgruppen som en möjlighet för att identifiera eventuella flaskhalsar inom myndigheternas digitaliseringsresa. Finns det författningar, regelverk, avtal och överenskommelser som ställer till problem? Bör ändringar av regelverk, lagar ske för att underlätta för myndigheterna i arbetet med digitalisering? Syftet med vårt uppdrag är att bygga upp förutsättningar för att myndigheterna ska göra mer omfattande strategiska investeringar, investeringar som leder till kostnadseffektivitet långsiktigt, och inte tvärtom.

Hur ska vi lyckas?

En öppen dialog och en gemensam vilja av att hjälpas åt är viktiga förutsättningar för ett fungerande samarbete. Genom den öppna kommunikationen finns all förutsättning för att komma fram till resultat som initiativet kan dra nytta av. Det goda samspelet möjliggör det gemensamma målet med digitalisering. Jag syftar på effektivitet i den offentliga sektorn på olika nivåer. Jag är övertygad om att vi kommer att kunna leverera många goda insikter och analyser som kommer att vara värdefulla för de myndigheter som ingår i vårt uppdrag.