Intervju med Matilda Hultgren

Matilda Hultgren kommer senast från Justitiedepartementet där hon arbetat med regeringens styrning av myndigheter. Hon har tidigare varit utredare på Statskontoret och Riksrevisionen.

Vilka erfarenheter tar du med dig in i Expertgruppen?

Jag kommer att bidra till expertgruppens arbete med mina kunskaper om styrning och finansiell styrning, senast från Regeringskansliet. Jag har även arbetat länge med utredningar inom statsförvaltningen både vid Riksrevisionen och Statskontoret.

Min erfarenhet säger mig att likheterna är större än skillnaderna mellan myndigheterna. Digitaliseringen är en fråga som i princip har samma utmaningar som andra frågor kopplat till styrnings- och förändringsarbete i staten. Med den skillnaden att utvecklingen går så fort!

Den digitala utvecklingen tydliggör behovet att inte jobba på som man alltid har gjort utan tänka nytt och annorlunda.

Hur ser du på expertgruppens uppdrag?

Jag tycker att det är ett superhäftigt uppdrag. Det är – vad jag vet – unikt att staten har en funktion för ”second opinion” under ett pågående utvecklingsarbete.

Det vanligaste är ju att komma in efteråt genom olika former av utvärderingar och granskningar. Det är så lätt att efteråt säga vad kunde gjorts bättre men mycket svårare att komma med konkreta och specifika råd inför och under insatsen.

Vi har ett väldigt tydligt mandat från regeringen, att hjälpa myndigheterna deras investeringar genom att analysera dessa och ge rekommendationer. Samtidigt är det frivilligt för myndigheten att följa expertgruppens rekommendationer.

Vi hoppas att myndigheterna ska uppleva att våra rekommendationer är värdefulla. Därför har vi valt att jobba nära myndigheterna och med en lyhörd inställning.

Jag gillar att Expertgruppen har vågat blanda ledamöter från den offentliga och den privata sektorn. Vi har nog mer att lära av varandra än vi kanske tror. Digitaliseringen går fortare i det privata och konsekvenserna blir mer omedelbara. Ett företag som inte mäktar med att förändrar sig och anpassa sina tjänster på det sätt kunderna förväntar sig riskerar att gå i konkurs.

I statlig förvaltning har vi lurat oss att tro att vi inte har samma skarpa läge men vi står inför precis samma utmaningar. En myndighet som inte kan leverera det den ska göra på det sättet som medborgarna förväntar sig kommer i slutändan att bli överflödig i staten.

Vilka utmaningar ser du framför dig?

Jag tror att vi har kommit ganska långt med att lansera regeringens målsättning ”digital först” men vägen dit är fortfarande lång.

Min erfarenhet säger att det inte bara finns en enda lösning som är den perfekta och jag tror inte att expertgruppen kommer att lösa alla problem med digitala investeringar. Expertgruppen är bara en liten tårtbit i en större tårta som ska bakas. Vi ska inte greppa efter för mycket utan fokusera på det som vi kan bidra med.

En stor utmaning är att kunna skapa en fungerande dialog mellan myndigheter som möjliggör att hitta gemensamma lösningar. Generellt sett skulle vi sannolikt kunna använda oss mer av gemensamma lösningarna istället för att varje myndighet tar fram sin egen lösning.  Det handlar inte bara om juridiska och säkerhetsmässiga hinder utan även om inställningen hos respektive myndighet.

Jag tror att expertgruppen kan fylla en funktion att förmedla att flera myndigheter står inför motsvarande utmaningar. Det står i direktivet att vi ska använda specialister från myndigheterna som ska stötta oss i analysarbetet. Genom den här processen hoppas vi skapa en kunskapsöverföring mellan myndigheterna som kommer att lyfta statsförvaltningen som helhet. Våra analyser och rekommendationer kommer också att publiceras och även här hoppas vi kunna sprida kunskap.

För staten som helhet ser jag en utmaning med att vi måste bli mer ”kundanpassade”. Det är ganska ologiskt att medborgare och företag först måste först ta reda på vilken myndigheten som ansvarar för vad för att först därefter kunna vidta åtgärd. För medborgare och företag är det tämligen ointressant hur staten valt att organisera sig.

Vill du lyssna på Matildas intervju? Klicka här och titta på vår Youtube Kanal.