Intervju med Magnus Mähring – ledamot i expertgruppen

Expertgruppen fortsätter presentera sig genom korta intervjuer.

Idag publicerar vi intervju med professor Magnus Mähring som berättar om sina erfarenheter och forskning om digitaliseringsprocesser.