Intervju med Christina Henryson, expertgruppens uppdragsgivare

Christina Henryson är enhetschef på Finansdepartementets Enhet för digital förvaltning med övergripande ansvar för frågor om digitalisering och it i offentlig förvaltning. På regeringens uppdrag har hon initierat Expertgruppen för digitala investeringar.

I intervjun berättar hon om inrättandet av expertgruppen och sina förväntningar på den.