Intervju med Anders Nyström

Anders Nyström arbetar på Expertgruppens kansli. Han har arbetat med verksamhetsutveckling och digitaliseringsfrågor i offentlig sektor de senaste 25 åren. Senast på Regeringskansliet med att driva på digitalisering av offentlig sektor utifrån regeringens mål och tidigare bl.a. på Ekonomistyrningsverket där han bland annat tog fram en modell för ekonomisk uppföljning i e‑förvaltningsprojekt och att leda och samordna införandet av elektronisk handel i staten. På Länsstyrelserna arbetade han bland annat med styrning av deras gemensamma it-enhet, ekonomi- och lönefunktion samt länsstyrelsegemensam verksamhetsutveckling.

Vilka erfarenheter från tidigare tar du med dig i arbetet?

– Givetvis alla de erfarenheter jag har samlat på mig från att ha arbetat med verksamhetsförändring kopplat till digitalisering under många år. Jag tror också att min praktiska erfarenhet av att arbeta myndighetsintern styrning och från att jobba med myndighetsstyrning i Regeringskansliet kommer att vara till nytta i det här jobbet. Regeringen vill med expertgruppen nå att myndigheterna blir bättre på verksamhetsutveckling, så att politiska reformer och förändrade uppgifter för myndigheterna får genomslag i samhället snabbare och bättre än idag. Myndigheternas olika verksamheter, styrningen på olika nivåer och de olika kulturerna är viktiga element för att lyckas med digitala investeringar. De förändringar det offentliga står ställer krav på ett förändrat tankesätt och agerande från de människor som jobbar på myndigheterna och som tar del av den offentliga servicen.

Vad kommer att bli den största utmaningen i Expertgruppen fram till nästa sommar?

– Hade problemet med digitalisering av myndigheterna varit enkelt, skulle det vara löst för länge sedan. Den stora utmaningen är förstås hur expertgruppen kan underlätta för myndigheterna att förbättra sin verksamhetsutveckling. En del av det är hur vi både kan vara effektiva i vårt arbetssätt och samtidigt ge relevanta råd som är verksamhetsanpassade eftersom varje myndighet har sina utmaningar. När det gäller att hitta goda exempel och kunna sprida goda erfarenheter känner jag mig trygg efter att ha träffat alla de 20 myndigheter som ska vända sig till oss. Det finns en stor vilja att hjälpa till att sprida goda erfarenheter och det är en bra start!

Vad arbetar ni med på kansliet just nu?

– Vi arbetar med att analysera ett antal digitala investeringar hos fyra myndigheter. I dialog med övriga myndigheter planerar vi för kommande investeringar som expertgruppen ska analysera och lämna rekommendationer kring. Vi har även startat genomförandet av en seminarieserie för att sprida goda erfarenheter. Först ut är seminarium om agilt arbetssätt och digitala investeringar samt om informationssäkerhet. De här två seminarierna gör vi tillsammans med Vinnova och MSB. Efter jul kommer sedan flera sådana aktiviteter. Vårt team är heller inte helt komplett ännu, så vi efter jul får vi förstärkning av ytterligare några personer. Den delen kommer jag själv att följa från Finansdepartementet efter nyår. Då återvänder jag till Enheten för digital förvaltning, som biträdande enhetschef.