Inspirationsvecka – Forskaren har ordet!

Under den här veckan kommer vi att publicera korta filmer med Magnus Mähring, professor på Handelshögskolan i Stockholm och ledamot i Expertgruppen för digitala investeringar.

Magnus är specialiserad på digitala förändringsprocesser och hans forskning är inriktad på processerna som rör informationsteknologi i och mellan organisationer, samt digitalisering av processer, produkter, och tjänster i privat och offentlig sektor.

Han har bland annat studerat stora it-satsningar inom banksektorn i Sverige och Tyskland, liksom inom högre utbildning i Danmark och offentlig sektor i USA.

Under den här veckan kommer han att ge råd och att dela med sig av sin erfarenhet från forskningsvärlden.