Inspirationsdag är fullbokad!

Vår kommande inspirationsdag på temat: ”Hur kan vi tänka nytt och accelerera digitaliseringen av det offentliga Sverige?” är fullbokad.

Vi kommer att filma samtliga föredrag och publicera dessa på digitalainvesteringar.se