Innovationskraft och stora nyheter under fredagen i Almedalen!

Under den femte dagen i Almedalen offentliggjorde civilminister Ardalan Shekarabi att Regeringen har utsett Anna Eriksson till Generaldirektör för den nya Myndigheten för digital förvaltning, DIGG. Anna har de senaste fem åren varit utvecklingsdirektör på Lantmäteriet med ansvar för strategisk verksamhetsutveckling och it. Hon har även varit representant för Lantmäteriet i eSam och har lång erfarenhet från det privata näringslivet.

”Jag ser fram emot att påbörja denna resa” säger Anna Eriksson till Expertgruppen under en spontan pratstund hon har haft med Helena Åman och Giusi Mulara. ”Det känns bra att vi redan har anställt duktiga medarbetare och det ska bli roligt att få träffa alla”. 

Under morgonen fick vi även möjlighet att lyssna på Barbara Ubaldi och Maria Kiviniem, från OECD som presenterade rapporten ”Digital Government Review of Sweden” som visar på behovet av att öka takten avseende digitalisering. Civilministern nämnde de satsningar som Regeringen redan gör för att accelerera digitaliseringen som bland annat Expertgruppens arbete.  

Evenemangen fortsatte med ett antal seminarier med fokus på innovation och nya partnerskap mellan privata och offentliga aktörer. Vinnarna av Hack for Sweden 2018 presenterade de lösningar de har tagit fram till en kompetent Advisory Board med personer från näringsliv och offentlig sektor.

Hack for Sweden är ett regeringsuppdrag som ska verka för att öka nyttan och tillämpningen av offentliga öppna data i Sverige. Initiativet har inspirerat studenter, utvecklare, innovatörer och entreprenörer att, med hjälp av myndigheters öppna data, skapa lösningar eller koncept som kan skapa medborgarnytta.

Samtliga i panelen där Daria Isaksson modererade var överens att vi måste accelerera innovationstakten och skapa ett Sverige som levererar medborgardriven innovation på riktigt!

-Samarbete är en central och viktigt nyckel för att lyckas med detta: att dela lärdomar, framgångar och även misslyckanden med varandra. Vi måste ställa om och känna oss trygga med att vi inte alltid vet svaret och att vi kan komma att misslyckas, men att då lära oss av dessa och ta till vara på erfarenheter. För att få fart så behövs bland annat mod, tillit, nyfikenhet och kompetens för att röra sig i nya sfärer, säger Helena och Giusi.