Hur mycket samhällsnytta kan vi skapa för 11 miljarder?

Regeringen vill återta Sveriges topplacering på internationella rankinglistor över digitalisering. Genom att införa en expertgrupp med digital spetskompetens, toppad med starka profiler från näringslivet, ska vi få ut mesta möjliga effekt av varje satsad krona.

Den 7 september 2017 träffades generaldirektörer och nyckelpersoner från några av våra största myndigheter för att prata digital utveckling. Inte en enda gång nämndes ettor och nollor eller tekniska termer. Allt fokus låg på de större, svårare frågorna som att skapa värde för kunden, utveckla snabbare, hitta lösningar som fungerar på sikt och att investera smart.

– Vi har samlats här idag för att diskutera hur vi kan samverka kring gemensamma utmaningar. Som berör andra än bara den egna myndigheten. Vi säger ofta att vi vill samverka, men har svårt att sätta av tid för att göra det på riktigt. Vi vill dra nytta av er kompetens och ta vara på våra resurser, inledde Kristina Alsér, ordförande i Expertgruppen för digitala investeringar.

Regeringens förväntningar på Expertgruppen är höga. De 10,7 miljarder som ligger i den totala budgeten för 157 strategiska projekt, som pågår på 60 myndigheter, ska kunna mätas i värde för kunden. Inte nog med det. Fort ska det gå också. I juni 2019 är det upp till bevis när slutrapporten ska lämnas in och redan våren 2018 ska en del av erfarenheterna presenteras.

– Uppmärksamheten kring de här frågorna behöver öka på alla nivåer i statsförvaltningen. Det är en svaghet att vi jobbar i stuprör, vi behöver lära av varandra. Regeringen har varit mån om att hitta aktörer som kan bidra med inspiration och lärande. Det är därför ni är här, fastslog statssekreterare Annelie Roswall Ljunggren.

Vad är egentligen digitalisering? Varför pratar vi inte om utveckling istället? Anders Nyström, på Expertgruppens kansli, med 25 års erfarenhet från statlig tjänst förklarar:

– Vi lägger mycket pengar på att förstärka, utveckla och modernisera den svenska förvaltningen. Digitalisering är ett komplicerat område, som är så olikt den traditionella världen vi känner till att vi inte kan förutspå vart det är på väg. Att förändringstakten är så hög gör det ännu svårare. Därför behöver vi fokusera på det separat.

Ett exempel på hur digitaliseringen vänder upp och ner på framgångsrika, stabila och väl fungerande verksamheter är mediabranschens totala omvandling.

Peter Frey

– Man kan säga att mediabranschen är en förlöpare i det här loppet. Vem köper en kvällstidning nuförtiden? Ni här inne och alla andra började konsumera nyheter online. För att vi skulle kunna fortsätta vår verksamhet var alltså ni eller vi tvungna att ändra beteende. När kunderna har bestämt sig är det bara att lägga på en rem och springa ikapp. Det är tufft där ute, konstaterade Peter Frey, CTO på Bonnier.

Att det kan vara tufft är något som Transportstyrelsen har färsk erfarenhet av.

– Vi har lärt oss den hårda vägen och jobbar för att återuppbygga förtroendet. Vi har en it-tung verksamhet som vi har satsat mycket på. Nu har vi rättat till bristerna och stärkt säkerhetsarbetet.

De erfarenheter vi har gjort under tiden delar vi gärna med oss av till andra, så att ingen behöver göra om samma misstag, berättade den nye generaldirektören Jonas Bjelfvenstam.

När det kommer till att lära av tidigare erfarenheter är det viktigt att våga erkänna om det har gått fel. Det vet Magnus Mähring, professor på Handelshögskolan allt om.

– Jag har gjort en doktorsavhandling om misslyckade projekt. Den värsta sortens misslyckande är de som får fortgå väldigt länge. Knepet är att uppmärksamma varningssignalerna tidigt och våga förändra utifrån den kunskap som finns.

Det är här Expertgruppen kommer in i bilden. Genom att samla och sprida kunskap samt vara den där externa parten som kommer med en second opinion ökar chansen att göra rätt vägval från början.

Katarina von Goës

– Vi kan ge råd om hur man utvecklar för bästa effekt. Myndigheterna vet bäst själva vad som behöver göras. Vårt bidrag är att föreslå förbättringar kring hur, utifrån de förutsättningar som finns. Under den närmaste månaden kommer vi att träffa varje myndighet för sig och gå igenom vilka investeringar man står inför. Tillsammans väljer vi ut satsningar där Expertgruppen kan bidra med störst nytta,  berättar Katarina von Goës på Expertgruppens kansli.

Hur ser du på Expertgruppen efter dagens möte?

Arbetsförmedlingen, Mikael Sjöberg

Jag måste erkänna att jag var tveksam till en början. Vi är ju självständiga myndigheter med ett decentraliserat ansvar och det här lät som att man började sudda ut ansvaret och göra det otydligt. Fast nu när jag har fått höra hur man tagit sig an jobbet så har min oro har försvunnit. Jag tror till och med att det kan bli riktigt bra.

Kronofogdemyndigheten, Christina Gellerbrandt Hagberg

Digitalisering är komplicerat, svårt och dyrt så om det går att hitta gemensamma lösningar är det tummen upp från oss. Jag hoppas vi kan hitta sätt att dela affärsinformation utan att fastna i offentlighetsprincipen, annars får vi inte ut någon riktig nytta av samverkan.

Centrala studiestödsnämnden, Christina Forsberg

Det är ett bra initiativ. Jag hade en farhåga om att vi skulle vara tvungna att följa de rekommendationer vi får, men under mötet förstod jag att det går att anpassa utifrån situation.

Vi behöver definitivt bli bättre på att lära oss av misstagen, vi är inte så bra på att dela med oss av saker som gått fel i Sverige. Vi måste tänka på ett större syfte, det goda för medborgarna.