Inbjudan till Expertgruppens inspirationsdag den 17 april i Stockholm

Hur kan vi tänka nytt och accelerera digitaliseringen av det offentliga Sverige?

Regeringen satsar på att öka takten i digitaliseringen av Sverige. Hur kan vi säkerställa att morgondagens offentliga service motsvarar allas förväntningar på bästa sätt?

Digitaliseringen ändrar våra behov, våra förväntningar och föder nya beteenden. Utvecklingen innebär att samhällets aktörer står inför helt nya möjligheter och utmaningar. Hur klarar man av att realisera för-väntningarna när utvecklingen utmanas av invanda mönster, etablerade arbetssätt, nuvarande teknik och strukturer? Hur kan myndigheter bli bättre på att genomföra verksamhetsutveckling och snabbare uppnå önskade resultat av politiska reformer?

Under dagen kommer du att få ta del av många intres¬santa föredrag från både myndighetsvärlden och den privata sektorn och det kommer att ges tillfälle att nätverka och utbyta erfarenheter. Vi har det stora nöjet att presentera följande föredragshållare:

 • Peter Frey, CTO, Bonnier News
 • Therese Mattsson, Generaldirektör, Tullverket
 • Nils Hertzberg, kanslichef, Digitaliseringsrådet
 • Annika Stenberg, Generaldirektör, Bolagsverket
 • Kristina Alsér, ordförande Expertgruppen för digitala investeringar, Senior Advisor, fd Landshövding
 • Magnus Mähring, professor i företagsekonomi på Handelshögskolan i Stockholm, specialiserad på digitala förändringsprocesser
 • Rebecca Filis, verksamhetsutvecklare, SkatteverketMer information hittar du i vår inbjudan.Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm.
  Datum: 17 april
  Tid: Kaffe serveras från kl. 08:00. Föreläsningarna början kl. 09:00 och slutar ca kl. 15.00.Senast den 9 april behöver vi din anmälan. Anmäl dig via e-post till erika.rewelj@regeringskansliet.se. Antalet platser är begränsade.Vid frågor ring: 072-232 48 85

Dokument

inbjudan-17-april