Höga förväntningar på Expertgruppen

 

Den 2 oktober träffades Expertgruppen för digitala investeringar för att dra slutsatser från inledande dialogerna med myndigheterna och för att arbeta vidare med hur expertgruppens ska genomföra sina analyser av myndigheternas digitala investeringar.

Arbetet fortgår löpande och ordföranden och ledamöterna ser fram emot att fortsätta träffa myndigheterna för att bidra till att förbättra förutsättningarna hur vi arbetar med verksamhetsutveckling i det offentliga.

Uppdraget är inte okomplicerat och det finns höga förväntningar på det gemensamma uppdrag myndigheterna och expertgruppen har. Det fick ledamöterna och kansliet höra från Civilminister Ardalan Shekarabi som besökte mötet.

 

Civilministern utryckte sin förhoppning för att expertgruppen genom sitt arbete kommer att vara en pådrivande kraft för att höja kompetenser och digital mognad hos myndigheterna. För att lyckas med sitt uppdrag är det viktigt att expertgruppen har goda relationer med myndigheterna vilket civilministern berömde expertgruppen för att den redan har lyckats bra med.

Expertgruppen är en viktig åtgärd för regeringen, liksom de insatserna som föreslås i budgetpropositionen för 2018. Där föreslår regeringen bl.a. inrättandet av en ny digitaliseringsmyndighet, som ska verka för att stärka digitaliseringen av den offentliga förvaltningen.