God Jul önskar Expertgruppen och kansliet genom ordförande Kristina Alsér

För ett drygt halvår sedan fick jag frågan av regeringen att leda Expertgruppen för digitala investeringar och det var med glädje jag tackade ja till ordförandeuppdraget. Min ambition var att tillsammans med experter och kansli snabbt komma igång och jag kan, så här fyra månader efter vår kick-off, stolt konstatera att vi inte bara startade med rasande fart utan även hållit uppe tempot under de månader vi varit igång.

Tack alla ni som bidragit till att våra insatser så snabbt blev konkreta. Parallellt med arbetet att ta fram smidiga arbetsprocesser inledde vi dialoger med alla myndigheter som berörs av uppdraget. Goda relationer, transparens och tillit till varandra är avgörande framgångsfaktorer, bara tillsammans kommer vi att klara den digitala transformationen. Vi behöver varandra, vi behöver forum där goda exempel kan lyftas och spridas för att förbättra erfarenhetsutbyte mellan myndigheterna. Det är några av höstens reflektioner och att behovet är stort och efterfrågat blev särskilt tydligt vid vårt terminsavslut och julmingel igår. Och finns det behov av fler inspirationsföreläsningar, erfarenhetsutbyte och diskussioner om ledarskap, ordval och vägval ställer vi gärna upp som partner och arrangör!

Transparens är vår ledstjärna och den som är nyfiken och vill följa arbetet har alla möjligheter. På webben, i intervjuer på Youtube, Twitter och LinkedIn finner du experterna, kansliet och representanter från de myndigheter som fått hjälp med sina case eller på annat sätt varit involverade i arbetet så här långt. Alla villiga att bidra i arbetet och dela med sig av erfarenheter. Och vi har plats för fler berättelser och fler som delar med sig av lyckade eller mindre lyckade satsningar det är bara att kontakta kansliet.

Förutom intervjuer och case finns annat läsvärt på webben. Utgångspunkterna som ligger till grund för analyserna av planerade investeringar har tagits fram av Expertgruppen, en process där även myndigheterna varit involverade och finns sedan en tid tillbaka publicerade här, likaså kan den som vill ta del av iakttagelser från de dialoger vi har haft med myndigheterna. Vi kommer också löpande att lägga ut de rekommendationer vi ger myndigheter som anmält case till Expertgruppen. Redan idag finns två publicerade (Tullverket och SCB).

Julen närmar sig med stormsteg och jag vill så här några dagar före dopparedagen passa på att tacka alla myndigheter för hejarop och konstruktiv kritik. Bara med ert engagemang och återkoppling kommer vi lyckas i vårt uppdrag. Ensamma kommer vi inte långt, men tillsammans kommer vi skapa nyttan för staten och de vi är till för.

Jag vill även rikta ett stort tack till vår uppdragsgivare Finansdepartementet för stöd och engagemang och sänder en särskild hälsning till den politiska ledningen som bekräftat förtroendet för oss genom att permanenta vårt uppdrag inom ramen för den nya myndigheten för digitalisering av offentlig sektor. Vi ser fram emot att bistå den särskilda utredaren som har i uppdrag att genomföra bildandet av myndigheten och en första kontakt är redan tagen.

Det är många spännande aktiviteter som väntar efter julhelgen. Vi ska bland annat fortsätta analysera större investeringar, överföra vårt arbetssätt till den nya myndigheten och utveckla samarbete och erfarenhetsutbyte med våra nordiska grannländer. Fortsätt följa oss, ta del av vårt arbete och våra aktiviteter på våra olika kanaler och ge oss feedback! När vi gjort något bra eller när vi gjort något mindre bra!

Till sist, men inte minst, vill jag tacka alla er som kom till vårt julmingel. Ett fint tillfälle att ses, ta del av era synpunkter för oss att provtrycka och testa det vi gjort.

Jag hoppas ni, precis som vi, ser fram emot att träffas igen, men först önskar vi från kansliet och Expertgruppen alla en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År!