Framgångsfaktorer för digitala förändringsprojekt

Expertgruppens korta intervjuer fortsätter.

Idag publicerar vi intervju med Martin Johansson som berättar om sina erfarenheter av digitala förändringsprojekt inom bankväsendet.