Förordnande av ledamöter i Expertgruppen för digitala investeringar

Regeringen beslutade den 8 juni att inrätta en expertgrupp för digitala investeringar. Samma dag utsågs Kristina Alsér till ordförande i expertgruppen. Regeringen har därefter utsett ytterligare fem ledamöter till expertgruppen med erfarenhet från offentlig sektor, näringsliv

De nya ledamöter i Expertgruppen för digitala investeringar är:

  • Magnus Mähring, professor vid Handelshögskolan i Stockholm.
  • Martin Johansson, chef för Affärsstöd SEB
  • Peter Frey, CTO Bonnier News
  • Lena Nyberg, Senior Vice President Global Services på Digital Route
  • Sofia Wallström, generaldirektör för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Läs mer på Regeringskansliets hemsida.