Expertgruppens rekommendationer till Tullverket

Expertgruppen för digitala investeringar har avslutat sin analys av Tullverkets satsning på ett nytt utredningsstöd för myndighetens brottsutredande arbete.

Läs våra iakttagelser och rekommendationer här.

Per Nilsson, Överdirektör på Tullverket,  berättar om myndighetens erfarenhet av att samarbeta med Expertgruppen.

Här kan ni även ta del av Pers tankar om digitaliseringens möjligheter för Tullverket.