Expertgruppens rekommendationer till Transportstyrelsen

Transportstyrelsen har bett Expertgruppen att analysera förutsättningarna för genomförandet av ett nytt reskontrasystem och att få stöd i en tidig fas. Transportstyrelsen har i dialog med Expertgruppen visat både öppenhet och prestigelöshet, vilket är viktiga faktorer för att kunna utveckla ett gott samarbete. Det finns en ambition och en vilja hos myndigheten att lära, utvecklas och ta stöd från andra.

Expertgruppen har gjort en övergripande bedömning och i dialog med Transportstyrelsen har vi identifierat ett antal risker och utmaningar.

-När man är osäker eller står inför olika alternativ eller val är min erfarenhet att det är värdefullt att ta in en tredje part som kan verifiera att man är på rätt spår alternativt komma med förslag till andra alternativa lösningar vilket är något vi har rekommenderat Transportstyrelsen att göra. Att ta in synpunkter från extern part är något som kan göras på relativt kort tid, säger Martin Johansson ledamot i Expertgruppen och chef för Affärsstöd SEB.

-En central aspekt vad gäller ledningens ansvar för digitaliseringssatsningar är att den utövar ett aktivt ägarskap. Det behöver ske trots att satsningarna är komplexa och förefaller ställa krav på expertkunskap som ledare oftast inte har. Man måste hitta sätt att utöva ägarskap utan att behöva bli expert och det går att göra, säger Magnus Mähring ledamot i Expertgruppen och tillika professor vid Handelshögskolan i Stockholm.

Det är även viktigt att inte sluta fråga, fortsätta fråga och be om att få svar och kräva dem i verksamhetstermer så att man inte abdikerar med orsak att man inte förstår. Man måste verkligen insistera på att få förklaringar om vad som ska göras, varför och vad problemet är och på vilket sätt de problemen har konsekvenser för verksamheten.

-Jag hoppas och tror att de dialoger vi har haft och den analys som har gjorts har varit värdefull för Transportstyrelsen och att de rekommendationer Expertgruppen har gett faller väl ut. Jag upplever att myndigheten har varit väldigt positiv till det stöd de har fått från oss och önskar dem stort lycka till i det fortsatta arbetet, avslutar Helena Åman rådgivare på kansliet för Expertgruppen.

Ta del av rekommendationerna här