Expertgruppens rekommendationer till Skatteverket

Expertgruppen för digitala investeringar har avslutat sin analys av Skatteverkets satsning ”Dina uppgifter – till nytta för dig och samhället”. Investeringen är en av Skatteverkets prioriterade insatser och handlar om att utveckla och modernisera folkbokföringen.

”Det har varit en förmån att arbeta med Skatteverket och ta del av deras visioner kring framtidens folkbokföring. I arbetet med analysen har även Malgorzata Drewniak deltagit som specialist. Hon delade med sig av hur Lantmäteriet arbetat med att stötta agila projekt med rättsligt stöd” berättar Matilda Hultgren, rådgivare på Expertgruppens kansli.

Ta del av rekommendationer till Skatteverket här.