Expertgruppens rekommendationer till SCB

Expertgruppen för digitala investeringar har avslutat sin analys av Statistiska centralbyråns satsning på en mer tillgänglig statistik på hemsida SCB.se och utvecklingen av användarupplevelsen.

Ta del av våra rekommendationer här.

Helen Stoye, biträdande generaldirektör på SCB, berättar om myndighetens erfarenhet av att samarbeta med Expertgruppen och om sina tankar kring digitaliseringens möjligheter.