Expertgruppens kansli tackar för sig!

Från och med den 1 september övergår Expertgruppens uppdrag till myndigheten för digital förvaltning, DIGG. Vi har under den senaste tiden arbetat med att lämna över arbetet till de medarbetare som ska ta vid när den nya myndigheten slår upp portarna för sin verksamhet i nästa vecka. Det känns mycket bra att det är Anna Eriksson som blir ny GD för DIGG!

Expertgruppen för digitala investeringar kommer att finnas kvar som ett särskilt organ till DIGG. Uppdraget innebär att bistå myndigheten med råd gällande myndighetens uppgift att ge stöd till den offentliga förvaltningen vid digitala investeringar av större eller strategisk karaktär. Regeringen kommer inom kort att utse ledamöter.

Det arbetet som har gjorts av kansliet kommer framöver att tas omhand av DIGG vid enheten för Utveckling och främjande som Patrick Eckemo är chef för. Patrick kommer senast från CSN där han har arbetat som IT-strateg. Ann-Charlotte Gustafsson ghostwriter och Jan Bergdahl har anställts som förändringsledare för att ge stöd till Expertgruppen framöver. DIGG kommer under hösten att succesivt öka sin förmåga inom området.

Vi vill verkligen tacka alla er som har samarbetat med Expertgruppen under den tid som vi har varit en kommitté. Det har varit ett nöje att få genomföra det här uppdraget med er, våra ledamöter och mitt fantastiska team! Tack för det här året! Från och med den 1 september tillträder jag tjänsten som enhetschef för samordnade tjänster på Arbetsförmedlingen. Vill ni komma i kontakt med mig nås jag på.

Expertgruppens webbplats och övriga digitala kanaler kommer att finnas kvar tillsvidare, dock kommer inga uppdateringar att göras. Ta gärna del av våra filmer på Youtube.

Expertgruppens workshop i Almedalen

Resultatet från Expertgruppens workshop som anordnades tillsammans med HejDigitalt kommer att publiceras på Hejdigitalt webbplats under fredagen den 31 augusti. Här kommer du kunna ta del av filmer och annat användbart material. Se till att ta del av innehållet och dela med dig till dina kollegor!

Vill du komma i kontakt med DIGG?

Växel: 0771-11 44 00

Patrick Eckemo patrick.eckemo@digg.se
Ann-Charlotte Gustafsson ann-charlotte.gustafsson@digg.se
Jan Bergdahl jan.bergdahl@digg.se

Med hopp om en riktigt fin höst!

Katarina von Goes, Kanslichef