Expertgruppens inspirationsdag är fullbokad

Den 22 augusti anordnar Expertgruppen en inspirationsdag på temat ”Vägen till digital ledare i det offentliga” i Stockholm. Intresset för seminariet har varit rekordstort.

Det är andra gången som vi anordnar en inspirationsdag och den här gången har intresset varit ännu större än tidigare.

-Vi har utökat antalet platser med 70 stycken för att så många som möjligt ska kunna delta. Idag har vi 170 anmälda och vi har tyvärr varit tvungna att tacka nej till flera deltagare. Även vår reservlista har blivit full, vilket säger något om efterfrågan på kunskap och inspiration, konstaterar Erika Rewelj, Expertgruppen.

Dagen bjuder på föredragshållare från näringslivet, offentlig sektor och forskarvärlden.

-Jag tycker att vi har lyckats ta fram ett riktigt bra program med många spännande föredragshållare som alla kan bidra med olika inspel. Vi har exempelvis Helena Sjöberg, HR-chef på Microsoft, Linda Schön Doroci bitr. chef på Arbetsförmedlingen, Lena Nyberg, vice president på Digital Route och Nils Öberg, GD på Kriminalvården, berättar Erika.

För att så många som möjligt ska kunna ta del av innehållet från dagen kommer vi att spela in samtliga föredrag och göra dessa tillgängliga i våra digitala kanaler.

-Vi arbetar hela tiden med att sprida kunskap och erfarenheter och vi ser gärna att de som vill, sprider filmerna vidare. Det är tex helt ok att lägga upp filmerna på myndigheternas intranät, avslutar Erika.