Expertgruppens första iakttagelser

Expertgruppen för digitala investeringar har nu varit verksam i drygt fyra månader.

Under augusti – oktober 2017 har expertgruppens kansli genomfört individuella dialoger med de tjugo myndigheter som berörs av expertgruppens uppdrag för att kunna identifiera utmaningar och behov tillsammans med kontaktpersoner i ledningen eller motsvarande styrande roll. Med sju av dessa myndigheter har vi inlett fördjupade samarbeten med. Dialogerna har präglats av konstruktiva samtal, nyfikenhet – men även en viss tveksamhet i vissa fall – kring expertgruppens uppdrag.

Med denna publikation vill vi dela med oss våra första iakttagelser av myndigheternas behov och utmaningar, men även om deras förväntningar på oss.

Dokument

expertgruppens-frsta-iakttagelser