Expertgruppen publicerar rekommendation till Jordbruksverket

Expertgruppen har i dagarna avslutat sin analys av Jordbruksverkets framtida utvecklingsstrategi. Myndigheten har bett Expertgruppen att ge stöd i framtagandet av deras nya utvecklingsstrategi som har en central del i arbetet med att säkerställa att Jordbruksverket är väl förberedd inför nästa programomgång av EU:s jordbruksstöd. Jordbruksverket har fortsatt att utveckla strategin under tiden Expertgruppens analysarbete pågått.

-Vi har haft en givande och öppen dialog med Jordbruksverket. I arbetet har vi även haft vår specialist Kenneth Olofsson, utvecklingsstrateg på Skatteverket, med oss som har varit en stor tillgång i det genomförda analysarbetet, berättar Katarina von Goes, Kanslichef på Expertgruppen.

I det arbete myndigheten bedriver ser vi att det finns många fördelar med att den framtida verksamhetsutvecklingen baseras på ett större kund- och ekosystemperspektiv vilket skapar förutsättningar och goda möjligheter för att lyckas med kommande investeringar, myndighetens digitala transformation och ytterst mer värde till kunden.

-Det har varit givande och inspirerande att arbeta tillsammans med Expertgruppen och kansliet. Dialogen och rekommendationerna bekräftade att vi är på rätt väg men hjälpte oss även att lyfta oss över vår egen horisont. Det har lett till att en vassare utvecklingsstrategi nu finns framme för beslut. Ett friskt utifrånperspektiv som gav mervärde, helt enkelt, säger Anna Olsson, stabchef på Jordbruksverket.

-För att kunna lämna bra rekommendationer för vi alltid dialog med flera personer på myndigheten. Det ger oss en bra bild och en större förståelse för vad myndigheten vill ha hjälp med. Vanligtvis handlar det om projektägare, projektledare och representanter från ledningen. Utöver den viktiga dialogen läser jag och mina kollegor in oss på material som vi får från myndigheten. Det ger oss ytterligare ett lager av kunskap. I det här fallet har vi även tagit del av Statskontorets rapport kring Jordbruksverkets ökade kostnader för administration av EU-stöd som publicerades 2016. Jordbruksverket behöver utvecklas på flera områden för att hantera de utmaningar som framkommit i rapporten och framtagandet av utvecklingsstrategin utgör en del, avslutar Katarina.

Ta del av rekommendationen här.