Expertgruppen lämnar rekommendationer till CSN

CSN har bett Expertgruppen att analysera investeringen ”Ny avisering för hemutrustningslån”. Hemutrustningslånet ger en möjlighet för nyanlända att låna till inköp av grundutrustning som behövs i ett hem.

-I våra rekommendationer till CSN lyfter vi bland annat behovet av att arbeta mer med kundorienterat- och händelsedriven verksamhetsutveckling inom hemutrustningslånet, berättar Rodabe Alavi rådgivare på Expertgruppen. Tack vare bra dialog med de ansvariga för investeringen har vi arbetat fram lämpliga rekommendationer som har till syfte att stötta myndigheten i det fortsatta arbetet.

-CSN är glada för att Expertgruppen tittat på vårt Hemutrustningsprojekt och vi känner igen oss i de utmaningar ni identifierat i er analys, inte minst vad gäller behoven att jobba långsiktigt med utvecklingen på området och att involvera våra kunder i utvecklingsarbetet. På CSN har vi denna vår jobbat med att ta fram en långsiktig utvecklingsplan och påbörjar också arbetssätt med kunddriven utveckling, vilket vi ser kommer att bidra till att förbättra vårt utvecklingsarbete framåt, säger Annika Fahlander, enhetschef, utveckling för kund, CSN.

För mer information, ta gärna del av våra rekommendationer.