Expertgruppen för digitala investeringar släpper sina senaste iakttagelser

I Expertgruppens uppdrag ingår det att sammanställa de lärdomar som kan dras utifrån genomförda analyser och bidra till spridningen av kunskaper och erfarenheter, och som ett led i detta lanserar vi idag vår senaste rapport kring våra iakttagelser.

– Under de senaste månaderna har vi arbetat med tio myndigheter och lämnat rekommendationer till Tullverket, Statistiska Centralbyrån (SCB), Migrationsverket, Lantmäteriet och Skatteverket. I denna rapport har vi valt att lyfta fram fem iakttagelser som vi gjort hos de myndigheter vi samarbetat med, berättar Kristina Alsér, ordförande för Expertgruppen för digitala investeringar.

I flera av de rekommendationer som Expertgruppen har tagit fram har vi samarbetat med inlånade specialister från olika myndigheter som har spetskompetens inom exempelvis projektledning, agilt arbetssätt och IT-arkitektur.

– Det har varit mycket värdefullt att kunna låna in specialistkompetenser som finns ute på myndigheterna. I vårt arbete med att analysera Skatteverkets investering ”Dina uppgifter” har vi exempelvis använt oss av Malgorzata Drewniaka från Lantmäteriet. I rapporten berättar Malgorzata om hur Lantmäteriet har utvecklat nya processer för hur den rättsliga bedömningen kan ske i agil utveckling, säger Matilda Hultgren, rådgivare på Expertgruppen för digitala investeringar.

I den här rapporten har vi valt att fokusera på följande fem iakttagelser:

• Transformationen – affärsmodeller och det statliga åtagandet utmanas.
• Snabba delleveranser och involvera användarna – ett sätt att minska riskerna.
• Att omsätta höga ambitioner till förmågor och utöva aktivt ledarskap.
• Informationshantering – grunden för investeringar.
• Rättslig bedömning i agil utveckling.

Ladda ner Expertgruppens senaste iakttagelser här.

Har du frågor kring Expertgruppens senaste iakttagelser, kontakta oss genom att skicka ett mail till giusi.mulara@regeringskansliet.se