Ett nytt perspektiv för Expertgruppen för digitala investeringar

Regeringen har fattat beslut om att inrätta en s.k. organisationskommitté som kommer att få uppdraget att förbereda och genomföra bildandet av myndigheten för digitalisering av den offentliga sektorn som annonserats i budgetpropositionen för 2018.

– Vi välkomnar regeringsbeslut om inrättandet av en ny myndighet för digitalisering av det offentliga sektor som ger oss ett nytt perspektiv i vårt uppdrag. Vi är glada att vårt uppdrag permanentas så pass snabbt och ser fram emot att kunna stötta utredningen med alla kunskaper har vi hittills samlat, säger Expertgruppens ordförande Kristina Alsér.

Detta innebär bl.a. att Expertgruppens förs över till den nya myndigheten och blir en uppgift för myndigheten fr.o.m. den 1 september 2018.

Katarina von Goës, kanslichef i Expertgruppen
Katarina von Goës, kanslichef i Expertgruppen

– Arbetet i Expertgruppen fortsätter med full fart under våren i nuvarande form och vi kommer att stötta utredaren så att verksamheten kan fortsätta utan avbrott när den överförs till den nya myndigheten säger Katarina von Goës, kanslichef i Expertgruppen för digitala investeringar.

Läs mer om regeringens beslut här