Dag 4 – Inspirationsvecka – Att arbeta med långa projekt

Alla är överens att långa projekt inte bör drivas. Dessutom är det osannolikt att långa projekt kommer att försvinna. Det behövs därför ett nytt sätt att arbeta med långa projekt.

Professorn Magnus Mähring avslutar inspirationsveckan med tips om hur vi kan arbeta med långa projekt om vi inte kan undvika dem.