Dag 3 – Inspirationsvecka – Ledarskap i digitala satsningar

Hur kan ledningen bäst tillämpa sin roll i digitala satsningar?

En fungerande dialog, en gemensam målbild och strategisk kommunikation är centrala delar enligt professorn Magnus Mähring.

Titta på filmen och ta del av Magnus råd.