Dag 2 – Inspirationsvecka – Behövs verkligen stora styrmodeller som täcker in alla perspektiv?

 

För att täcka in alla perspektiv inom styrningen av digitala satsningar tenderar vi att skapa stora och komplexa styrmodeller. Men forskning visar att nyckeln står i enkelhet.

Lyssna professorn Magnus Mähring som förklarar varför det är önskvärt att använda övergripande enkla styrmodeller och parallellt behålla mer detaljerade modeller som kan funka i olika delar av verksamheten.