Dag 1- Inspirationsvecka – Glöm inte bort gamla system när ni bygger upp det nya!

 

I den här filmen förklarar professor Magnus Mähring vad man riskerar när man lägger alla resurser på ny teknik utan att ta befintliga system i beaktande.

Man bygger ofta upp nya system utan koppling till de gamla vilket gör att man tappar möjligheterna att testa det nya systemet under resans gång.

Lyssna professors tips för att minska risken vid införandet av ny teknik.

Läs mer om Inspirationsvecka här