Bra jobbat – här är sammanfattningen från workshopen i Almedalen

Till workshopen som arrangerades den 5 juli tillsammans med Hejdigitalt anslöt sig ca 100-120 deltagare för att tillsammans ta fram konkreta idéer och förslag som bidrar till att höja tempot på digitaliseringen i det offentliga Sverige.

Det var en öppen och nytänkande workshop med fokus på diskussion och arbete i grupp. En blandad grupp digitala experter och beslutsfattare var inbjudna för att ge inspiration och inspel till diskussionerna. Det var en kreativ och okonventionell process med tydliga format som genererade många idéer och förslag.

Expertgruppen vill rikta ett stort tack till alla som medverkade!

Sammanfattning av idéer från workshopen i Almedalen:

Innovationslabb eller nytänk i ledningsgruppen, var får vi mest effekt?
För att snabba upp innovationstakten och utveckla lösningar utifrån användarnas behov behöver vi arbeta mer utforskande och experimenterande, i alla sammanhang, möten och situationer. Vi utgår från ett av våra vanligaste arbetsformat – ledningsgruppsmötet – och undersöker hur det kan utvecklas för att stödja mer innovation.

Medverkande inspiratörer:
Ninoush Habashian, Head of Customer Experience, Telia Sverige
Håkan Klarin, IT-direktör, Kriminalvården,
Robin Blomquist, Ansvarig Strategi & Innovation, Evry

Resultat av workshop del 1: Förslag på hur agendan för ett bra och innovationsdrivet ledningsgruppsmöte kan se ut.

 1. Kundens röst först – se vårt uppdrag med kundens situation i fokus. Kunden ska gärna vara där visuellt (tex film)
 2. Prioritera de jobbigaste och svåraste punkterna
 3. Tydligt syfte och ansvarsfördelning, varför är vi här
 4. Variera agenda och upplägg
 5. Tydlighet kring hur lång tid det här ska ta, hellre korta ståmöten
 6. Checka in och ut
 7. Kort och långt perspektiv, balans mellan framtid och nutid
 8. Ta fram en idéskiss, våga testa med hjälp av en ”MVP” (Minimum Viable Product – en tidig version av en tjänst eller produkt som tas fram med syftet att bekräfta en hypotes eller idé), följ upp inom en given tidsram
 9. Tydlighet, vem har ansvar
 10. Vara lyhörda mot varandra och lyssna på riktigt
 11. Minst en inspirationspunkt

Del 2 – Hur maxa effekten – går det att styra mot mer innovation? Det investeras 30 mdr i digitalisering och IT inom det offentliga, men hur styr vi mot rätt effekt? Kan vi vara nytänkande när det gäller hur vi definierar effekt? Vilka effektmått skulle kunna öka innovationstakt och säkerställa att digitaliseringen ökar värdet för medborgare och verksamheter?

Medverkande inspiratörer:
Johan Magnusson, docent, Göteborgs Universitet
Fredrik Rosengren, Överdirektör, Skatteverket

Resultat av workshop del 2: Ett antal nya, förbättrade effektmått för digitaliseringen i offentliga Sverige.

 1. Mål som kopplar rakt in i hjärtat, en vision som vi tillsammans vill nå
 2. Antal idéer man levererar på
 3. Digital mognad i verksamheten
 4. Graden av minskad administration
 5. Kundnöjdhet
 6. Hur mycket nytta har vi skapat för någon annan? Internt och externt.
 7. Hur många frågor löses internt respektive externt? Dvs hur ofta är en extern part med och löser vårt problem?
 8. Hur många projekt har vi lyckats/misslyckats med och vilka erfarenheter har vi fått?
 9. Hur ofta våra kunder ler
 10. Hur många TV-serier som görs om oss
 11. Hur ofta vi använder omvänt mentorskap
 12. Vinsten i ekosystemet, incitament att verka utanför silos
 13. Sikta högt, istället för att förbättra 10% (vilket bara leder till att man gör mer av samma) ska vi sikta sjukt högt och bli 10 gånger bättre
 14. Synliggör kommunikationen om oss i sociala medier (skärmar överallt)

Del 3 – Digital kompetens sökes – hur säkerställa ett radikalt kompetensskifte på alla nivåer?
Vinnova förutspår att minst 75% av alla yrkesverksamma måste uppgradera sin kompetens för att bli mer digital till 2025. Vad är det för kunskaper och förmågor som behövs i en digital tid och omvärld? Hur stödjer och tränar vi dem? Hur ska lärandet utformas?

Medverkande inspiratörer:
Olof Hernell, CDO,
EQT Åsa Zetterberg, CDO Sverige

Resultat av workshop del 3: Förslag till ett kompetensutvecklingsprogram för mellanchefer och förändringsledare.

 1. Ledare måste förstå sin samtid och den är i allra högsta grad digital – chefen måste också vara digital
 2. Lära sig att erkänna det man inte kan och vara öppen med det
 3. Träna på att snabbt komma framåt och utvärdera, fail fast
 4. Arbeta och lev digitalt och dela allt du gör för att bygga på varandra
 5. Lyssna till andras upplevelser, ta del
 6. Lära sig att sätta sig in i andra och nya perspektiv
 7. Arbeta istället för att utbilda sig (går en kurs)
 8. Lära sig att fira framgångar och dra lärdomar av misslyckanden
 9. Byt avdelning, och arbetsplats – praoa för att öka förståelse och sprida kunskap! Uppmuntra medarbetare att ta nya kliv
 10. Bjussa på egen kompetens, var synlig
 11. Skapa större förståelse för vad som skapar framgångsrika team. Fungerande team är trygga team.

Heat nr 4: Vilka är ledarna som ska fixa digitaliseringen i offentliga Sverige?
Att driva digitalisering handlar ytterst om ledarskap och förmåga att driva förändring, snarare än teknik. Det är de organisatoriska innovationerna som kommer leda till verklig utveckling. Då behövs mod och förändringsvilja när medarbetare längst fram i ledet ska fatta snabba beslut i realtid. Hur hittar vi dessa stjärnor?

Medverkande inspiratörer:
Katarina Walter, VD Antrop & utsedd till “Årets VD 2017”
Mikael Sjöberg, Generaldirektör, Arbetsförmedlingen

Resultat av workshop del 4: Förslag till kravprofil för ledare i offentliga Sverige.

En ledare måste ha förmågan att:

 1. Skapa utrymme för utveckling genom att prioritera och släppa detaljer – vad ska vi sluta göra och vad ska vi börja med?
 2. Våga ta risk och misslyckas
 3. Inse att det är bråttom, om du står still går du bakåt
 4. Att orka ta skit
 5. Att låta andra skina och att se sina egna brister och låta andra komma in
 6. Få människor att blomma och våga ta eget ansvar
 7. Kunna engagera, inspirera och involvera
 8. Använda okonventionella metoder
 9. Våga gå före, leda från toppen
 10. Kunna kommunicera och visualisera
 11. Reflektera
 12. Var nyfiken på nya och okända möjligheter
 13. Att nyttja ny teknik
 14. Vara tydlig med vad du vill och varför – skapa förståelse
 15. Ha tillit
 16. Våga blotta rädslor och lära sig att hantera dem
 17. Våga ställa följdfrågor för att skapa en förståelse för behovet
 18. Nyttja kraften och potentialen i att mäta och följa upp i syfte att motivera och driva åt rätt håll

Ta del av workshops sammanfattning och inspelningar även på HejDigitalt.