Bara tillsammans kan vi komma framåt

Expertgruppens ordförande Kristina Alsér och kansliet träffade myndighetscheferna i anslutning till eSams möte idag.

Kristina och kansliet redovisade det preliminära arbetet med utgångspunkterna som ska utgöra grund i expertgruppens analyser och myndighetscheferna lämnade värdefullt input inför det fortsatta arbetet.

Myndighetscheferna reflekterade bl.a. över betydelse för styrelserna och ledningarna att ha en framåtorienterad roll och behovet av att använda olika styrmodeller på ett relevant sätt, så att modellerna inte blir ett hinder för att utveckla verksamheten.

Flera av myndighetscheferna uttryckte att samarbetet mellan myndigheterna och expertgruppen kan bidra till förändring och att tillsammans kan vi accelerera digitaliseringen av offentlig sektor.