Att våga ta beslut

De initiala faserna av en digital satsning är viktiga för att få en bra start i förändringsprocessen.

Lena Nyberg, ledamot i Expertgruppen, delar med sig av sina tankar kring vad som behöver göras i starten av ett projekt och om vikten av att våga ta tuffa beslut.