Att tala är en sak – att göra är en annan

Jag skulle vilja påstå att ”våga” och ”mod” har blivit något av modeord. Viktiga ord som har stor betydelse för hur väl du kan lyckas implementera en digitaliseringsstrategi i din verksamhet. De allra flesta av oss har nog hört en och annan representant i ledande ställning uttrycka meningar som ”vi måste börja våga mer, här kommer det att behövas mod, i framtiden kommer vi behöva ha en mer tillåtande kultur där våra medarbetare får lov att testa och misslyckas” Känner du igen dig?

Men vad betyder då dessa oneliners egentligen? Vad finns det för bakomliggande resonemang och tankar kring användandet av orden? Personligen tror jag verkligen att ledarna är införstådda med att det kommer att behövas en mer tillåtande kultur för att höja den digitala mognaden och för att driva verksamhetsutveckling på ett framgångsrikt sätt men man vill inte själv vara den som fattar beslut som kan bli ifrågasatta. Än mindre vill man bli förknippad med ett misslyckat projekt. Här gäller det att ställa om hjärnan och sitt sätt att tänka. Genom att verkligen vara modig och säga ja till nya initiativ, kan du som chef vara med och bidra till fantastiska saker och med handen på hjärtat -vem vill inte vara med när nya smarta tjänster föds? En viktig ingrediens blir här att tänka på möjligheter istället för risken att misslyckas.

Leva som vi lär

Vi har inte riktigt nått den punkten där man förstår att det gäller att leva som vi lär – i alla lägen. När vi sätter fötterna på osäker mark börjar vi vackla och vår autopilot slår till och vi säger instinktivt nej till initiativ där det kommer att krävas just mod. Men har man nu stått inför medarbetarna och sagt att man ska våga mer och att ledarna måste leda med stort mod går det inte att agera utifrån gamla riktlinjer och ha en föråldrad syn på hur myndighetens medarbetare ska driva utveckling. Säger vi att vi ska involvera kunder och leverantörer för att samskapa måste vi våga prata med dessa. Många myndighets-representanter är oroliga för att prata med potentiella leverantörer eller tacka ja till att medverka och hålla föredrag där arrangören utgör privata företag. Här finns ett gyllene tillfälle att faktiskt våga! Att prata och sprida kunskap innebär inte per automatik att vi blir partiska eller att vi förbinder oss att köpa vare sig varor eller tjänster. Känn er trygga med att medarbetarna gör bra bedömningar och att de är goda ambassadörer. Detta gäller även i vardagen – ut och prata med era kunder, brukare eller användare. Vilka förväntningar har de på er verksamhet och hur kan ni tillsammans ta fram bra tjänster? I framtiden kommer vi inte kunna göra allt själva. Det är vare sig smart eller ekonomiskt försvarbart.

Slut upp, stötta och dra lärdom

Ni som känner mig väl vet att jag gillar fotboll och jag är övertygad om att vi har mycket att lära därifrån. Senast i helgen fick vi ett mycket bra exempel på hur vi inte ska bete oss. Tänker självklart på Liverpools förlust i Champions League där målvakten lämnades ensam gråtandes i målet efter matchslut. Ett praktexempel på hur man inte agerar vid misslyckanden. Slut upp, stötta, dra lärdom av misstagen. Om sanningen ska fram lär vi oss troligtvis mer av missarna än av de goda exemplen. Om ni nu har haft modet att låta medarbetarna testa och de misslyckas – Gör de då inte till syndabockar eller ännu värre glöm och begrav deras insats, lyft dem i stället och gör de till bra ambassadörer. Visa att de vågade och låt dem berätta vad som gick fel. Vi firar vinster tillsammans och vi tacklar motgångar tillsammans!

Nej, han kan vi inte använda i vårt projekt, han misslyckades i vårt förra…..

Om vi går tillbaka till exemplet med målvakten som släppte in tre mål varav två var riktigt jobbiga att se på…kan man börja fundera över tränarens taktik inför nästa match. Byter han ut målvakten och hoppas att han nu har hittat en felfri målvakt? Analyserar man tillsammans vad som gick fel och tränar på det som inte gick bra? En person som har misslyckats fatalt och drar lärdom av sina misstag kan vara en otroligt viktig spelare i framtida projekt. Byt inte ut och straffa inte personen för all framtid. Se till att hen bidrar! En som har gått på pumpen en gång är troligtvis mer taggad än någonsin och mån om att lyckas!

Att våga testa nytt är att inte alltid veta utgången i förväg!

Vi måste bli bättre på att våga lita på medarbetarnas vilja och förmåga att driva utveckling. Att driva innovation innebär att vi inte har svaret på alla frågor i förväg, det ligger i sakens natur. Däremot ska vi vara förberedda och kunna agera längs vägen för att på bästa sätt undvika fallgropar. Vad gör du för att driva på utvecklingen och hur modig är du när det kommer till att verkligen våga och ge medarbetarna större frihet för att göra det som är bäst för er verksamhet?

Erika Rewelj, Expertgruppen för digitala investeringar