Att leva som vi lär

I somras startade vi en kommitté som ska stödja myndigheter som har för avsikt att göra större strategiska digitala verksamhetsinvesteringar. Målet med etableringen av Expertgruppen för digitala investeringar är att statliga myndigheter ska bli bättre på att genomföra verksamhetsutveckling och snabbare uppnå önskade resultat av politiska reformer eller förändrade uppgifter.

– För oss har det varit viktigt att leva som vi lär. Med det menar vi att jobba effektivt och kontinuerligt komma med delleveranser av de iakttagelser som vi har gjort när vi har träffat våra myndigheter. Vi valde medvetet att hitta ett annat arbetssätt än vad man kanske vanligtvis gör när man ska upprätta en kommitté. Vi valde bort att skriva en mängd underlag till förmån för att direkt gå ut och ha inledande samtal med de 20 myndigheter som expertgruppen ska ge stöd till. Tack vare dialogen kunde vi snabba på vårt arbete avsevärt konstaterar Anders Nyström, som var med och startade upp Expertgruppen, numera tillförordnad enhetschef på enheten för digital förvaltning på Finansdepartementet.

– Det har varit mycket lärorikt att få vara med och starta upp det här arbetet, även om det har varit intensivt många gånger. Tänker på alla kloka människor jag har fått träffa och de föreläsningar vi hållit och som lett fram till ännu flera intressanta diskussioner. Det är i mötet med andra människor och i diskussionen kring konkreta utmaningar som det största mervärdet uppstår.

Du och Katarina von Goes, kanslichef, som också har varit med från början bestämde er tidigt för att ni skulle vara en liten grupp som skulle kunna klara av att göra det mesta själva. Varför fattade ni det beslutet?

– Självklart är det i grunden en budgetfråga men för oss har det också varit en fråga om att skapa effektivitet. I det här arbetet som vi gör måste du ha koll på helheten. Det går inte alltid att lämna över arbetet till någon annan. Vi jobbar mycket på att bygga upp ett förtroende och en tillit mellan oss, myndighetscheferna och våra kontaktpersoner ute på respektive myndighet. Det är en utmaning att lämna över det till någon annan om du inte är beredd på att tappa fart. Men riktigt allt har vi inte fixat själva. Vi har haft en fantastisk hjälp av vår kommunikatör och administratör, Giusi Mulara. Utan henne hade det varit svårt att hinna med att sprida våra goda erfarenheter och myndigheternas goda exempel. Följ gärna Expertgruppens arbete på www.digitalainvesteringar.se, avslutar Anders.