Att få effekter från investeringar

Vad ska man tänka under projektets genomförande? Vilka mål vill vi uppnå med en satsning? Lyssna på Lenas sista film och ta del av hennes råd kring hur vi får ut större effekter av en investering.